Organizing Committee

 

Chairmen  

Aksenov A.V.,  Nenajdenko V.G.

 

Vice-chairmen

Aksenova I.V.

Vatsadze S.Z.

Rubin M.A.

Babaev E.V.

  

Local Organizing Committee

Pazov S.U.

Orazova N.A.

 


National Science Committee

Abakumov G.A. (Nizhniy Novgorod)

Beletskaya I.P. (Moscow)

Bubnov Yu.N. (Moscow)

Charushin V.N. (Ekaterinburg)

Chupahin O.N. (Ekaterinburg)

Egorov M.P. (Moscow)

Minkin V.I. (Rostov-on-Don)

Muzafarov A.M. (Moscow)

Nefedov O.M. (Moscow)

Novakov I.A. (Volgograd)

Parmon V.N. (Novosibirsk)

Tartakovskiy V.A. (Moscow)

Trofimov B.A. (Irkutsk)

Sinyashin O.G. (Kazan)

Yunusov M.S. (Ufa)

Zefirov N.S. (Moscow)