Сommittees

Organizing Committee

Chairman  
Prof. Aksenov A.V. ⁠(Stavropol)
 
Vice-chairmen
Prof. Aksenova I.V. ⁠(Stavropol)
Prof. Rubin M.A. (USA) 
 
Members:
Prof.  Aksenov N.A. ⁠(Stavropol)
Volkova T. ⁠⁠(Moscow)
Shcherbakov S. V. ⁠(Stavropol)

International Program Committee

Chairmen:
Beletskaya I.P.
Gevorgyan V.
 
Members:
Aksenov A.V. (Stavropol)
Antipin I.S. (Kazan’)
Ananikov V.P. ⁠(Moscow)
Beletskaya I.P. (Moscow)
Bubnov Yu.N. (Moscow)
Charushin V.N. (Ekaterinburg)
Chupahin O.N. (Ekaterinburg)
Egorov M.P. (Moscow)
Koifman O.I. (Ivanovo)
Minkin V.I. (Rostov-on-Don)
Muzafarov A.M. (Moscow)
Nefedov O.M. (Moscow)
Nenajdenko V.G. ⁠(Moscow)
Novakov I.A. (Volgograd)
Parmon V.N. (Novosibirsk)
Rusinov V.L. (Ekaterinburg)
Tartakovskiy V.A. (Moscow)
Trofimov B.A. (Irkutsk)
Tsivadze A.Yu. ⁠(Moscow)
Sinyashin O.G. (Kazan)
Yunusov M.S. (Ufa)